№ 50
12  грудня  2018 року

ІНФОРМАЦІЯ про виконання бюджету м. Прилуки за 2017 рік

  • Середа, Лют. 21 2018
  • Написав: 
  • розмір шрифта зменшити шрифт збільшити шрифт

За 2017 рік до бюджету міста мобілізовано доходів у сумі 607697,7 тис. грн, у т.ч. доходів загального фонду – 575283,2 тис. грн (106,8%), доходів спеціального фонду – 32414,5 тис. грн (160,3%), у т.ч. бюджету розвитку – 12020,2 тис. грн (100,1%). Надходження власних доходів загального фонду склали 215633,5 тис. грн при уточненому плані 209895,2 тис. грн. Основними бюджетоутворюючими податками в 2017 році були: ПДФО (питома вага 62,1%), плата за землю (13,8%), єдиний податок (13,0%), акцизний податок (пальне) – 4,3%.
Податку на доходи фізичних осіб мобілізовано на суму 133863,2 тис. грн при запланованих 129244,3 тис. грн (виконання 103,6%). Порівняно з минулим роком надходження зросли на 19679,4 тис. грн, або на 17,2% за рахунок росту мінімальної заробітної плати.
За звітний період мобілізовано 59478,3 тис. грн місцевих податків і зборів (питома вага 27,6%). Податку на майно надійшло в загальній сумі 31342,3 тис. грн при плані 31118,3 тис. грн (100,7%), у т.ч.: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1434,5 тис. грн при плані 1512,7 тис. грн (94,8%); плати за землю – 29657,1 тис. грн при плані 29380,6 тис. грн (100,9%); транспортного податку – 250,7 тис. грн при плані 225,0 тис. грн (111,4%). Єдиного податку надійшло 28118,7 тис. грн при уточнених бюджетних призначеннях 27546,0 тис. грн (102,1%), туристичного збору – 23,1 тис. грн при плані 22,0 тис. грн (105,0%).


Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано на суму 4954,2 тис. грн, що більше планових надходжень на 201,1 тис. грн за рахунок зростання цін на підакцизні товари. Відповідно до Порядку зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного в Україну пального до міського бюджету надійшло 9307,6 тис. грн та 861,3 тис. грн компенсації відповідно до Постанови КМУ від 08.12.2017 року №96.
Досягнуто виконання по надходженню частини (15%) чистого прибутку комунальних підприємств (114,5%), плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету (100,0%), плати за надання інших адміністративних послуг (103,9%), плати за оренду комунального майна (105,1%), державного мита (102,0%), інших надходжень (103,4%).
До спеціального фонду за 2017 рік мобілізовано 32414,5 тис. грн, із них: власні надходження бюджетних установ – 20255,8 тис. грн, екологічного податку – 117,0 тис. грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 8,8 тис. грн, доходи бюджету розвитку – 12020,2 тис. грн (кошти пайової участі в розвитку інфраструктури міста – 1484,5 тис. грн, кошти від продажу земельних ділянок – 790,4 тис. грн, субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста – 9049,7 тис. грн).
Видаткова частина загального фонду бюджету міста за 2017 р. склала 537964,1 тис. грн, план – 548164,6 тис. грн (98,1 %). Видаткова частина без субвенцій із державного бюджету – 307115,3 тис. грн. На зар- плату та нарахування використано – 218856,0 тис. грн (71,3%), медикаменти – 1886,9 тис. грн (0,6%), харчування – 12160,5 тис. грн (3,9%) енергоносії – 23059,8 тис. грн (7,5%). Усього видатки по захищених статтях становлять – 255963,2 тис. грн (92,9%).
На утримання органів місцевого самоврядування планові асигнування склали 25083,0 тис. грн, фактично використано 24278,0 тис. грн (96,8%). З них на заробітну плату та нарахування – 21552,8 тис. грн (88,8%), на оплату енергоносіїв – 878,9 тис. грн (3,6%).
На фінансування установ освіти використано 142098,1 тис. грн, або 46,3% видатків загального фонду міського бюджету, з них 110914,1 тис. грн (78,1%) направлено на заробітну плату та нарахування, продукти харчування – 10772,8 тис. грн, що в загальному обсязі видатків на освіту становить 7,6%, оплата енергоносіїв – 13622,6 тис. грн (9,6%). Дитячі будинки сімейного типу /прийомні сім’ї/ – 2272,1 тис. грн.
На утримання установ охорони здоров’я річні планові асигнування склали 82053,1 тис. грн, використано 79710,5 тис. грн, що складає 97,1%. На оплату праці та нарахування використано 62143,2 тис. грн, що в загальній сумі фінансування на медицину становить 78%. На харчування хворих у стаціонарах цілодобового перебування використано 138,7 тис. грн (0,2%), на закупівлю медикаментів – 1858,5 тис. грн, (2,3%), для оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 6495,7 тис. грн(8,1%).
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 241137,9 тис. грн, при плані на рік 243826,3 тис. грн.
За рахунок коштів загального фонду спрямовано державної цільової субвенції на виплату допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам із дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 55343,8 тис. грн, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 172582,4 тис. грн, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива й скрапленого газу – 285,8 тис. грн, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 72,2 тис. грн, на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 49,1 тис. грн.
За рахунок коштів спеціального фонду спрямовано державної цільової субвенції на надання грошової компенсації за належні для отримання жилих приміщень для сімей загиблих в АТО осіб КПКВ 1513250 – 1095,6 тис. грн.
На утримання центру соціальних служб для молоді заплановано 1278,3 тис. грн, використано – 1267,5 тис. грн (99,2%), для територіального центру та відділення соціальної допомоги на дому використано 442,1 тис. грн (92,1%), заплановано 480,0 тис. грн, на утримання центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів використано 2006,8 тис. грн (99,4%), заплановано на рік 2018,5 тис. грн.
На житлово-комунальне господарство річні планові асигнування склали 13516,9 тис. грн, використано – 12419,3 тис. грн (91,9%). На благоустрій міста використано – 12003,4 тис. грн. На «Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» використано – 415,9 тис. грн.
На культуру й мистецтво фактично використано 16812,5 тис. грн при плані на рік 17082,5 тис. грн (98,4%). На утримання бібліотек використано 2401,1 тис. грн, музею – 1717,4 тис. грн, Будинку культури – 3553,2 тис. грн, шкіл естетичного виховання використано 8856,8 тис. грн.
Річні планові асигнування на фізкультуру та спорт склали 2605,4 тис. грн, використано 2519,8 тис. грн. На утримання ДЮСШ використано 2382,1 тис. грн, у т. ч. на оплату праці 1733,7 тис. грн (72,8%), на оплату енергоносіїв – 367,6 тис. грн (15,4%).
У рамках програми «Фінансування пільг на оплату послуг зв’язку, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг із міського бюджету на 2017 рік» заплановано 1482,4 тис. грн, використано – 1152,9 тис. грн, із них: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 812,9 тис. грн, із 1142,4 запланованих; компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті заплановано та використано 340,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду бюджету міста склали 48825,3 тис. грн, видатки по бюджету розвитку – 27930,4 тис. грн.
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб (код 1513250) – 1095,6 тис. грн.
По коду «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» видатки склали 11279,9 тис. грн: у т.ч. КП «Прилукижитлобуд» – 963,9 тис. грн, КП «Прилукитепловодопостачання» – 4843,0 тис. грн, КП ТК «Прилуки» – 200,0 тис. грн, КП «Шкільний» – 53,0 тис. грн, КП «Муніципальна поліція» – 195,3 тис. грн, КП «Послуга» – 1880,7 тис. грн, КП «Міськсвітло» – 3144,0 тис. грн.
По КПКВ 9110 (спеціальний фонд) заплановано 111,9 тис. грн, касові видатки становлять 111,9 тис. грн – прибирання стихійних сміттєзвалищ.
По КФК 8600 «Інші видатки» (загальний фонд) заплановано видатки на суму 1425,9 тис. грн, профінансовано 1390,2 тис. грн.

Начальник фінансового управління
Прилуцької міської ради О.І. Ворона

Прочитано 346 разів
Оцінити матеріал
(0 голосів)
Опубліковано в Міські новини
Web-editor

Веб-редактор та адміністратор сайту.

Website : gradpryluky.info

Написати коментар

Переконайтеся, що Ви заповнили поля, помічені зірочкой (*). HTML коди заборонені.

Фото зі статті

План новорічно-різдвяних заходів затверджено Ні для кого не...
Ми завжди готові прийти на допомогу та відповісти на питання, які...
Рік Собаки добігає кінця, але проблеми, які напряму стосуються...
На території міста Прилуки знаходиться більше, ніж півсотні...
ВИДАЙ ЮРІЙ - продавець продовольчих товарів, 3723 грн, тел....
УКРАЇНАПрилуцька міська радаЧернігівської області ВИКОНАВЧИЙ...
Шановні прилучани!Щиро вітаю вас із Міжнародним днем ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУвійськового...
Із кожним роком в Україні все більш актуальною стає проблема...
Не так давно мені випала нагода побувати на презентації Рейтингу...

Хто на сайті

Зараз 1526 гостей и жодного зареєстрованого користувача на сайті

Телефон редакції

(04637) 35299

Підпишись на нашу розсилку!

Реклама